Produktów: 0
Wartosć: 0,00 zł
Do kasyZawartość koszyka

DZIAŁ SPRZEDAŻY

sprzedaz@aspel.com.pl

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w naszej firmie, podaj nam swój adres e-mail:

ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ ASPEL  -   DYSTRYBUTOR

Program DYSTRYBUTOR

Program DYSTRYBUTOR  przeznaczony  jest  dla  przedsiębiorstw,  które  chcą pośredniczyć w sprzedaży wyrobów ASPEL.  W ramach wsparcia DYSTRYBUTORA oferujemy szkolenia handlowe, pomoc techniczną oraz korzystne rabaty cenowe.

Przystąpienie  do programu DYSTRYBUTOR  

 1. Chcąc uzyskać status ASPEL- DYSTRYBUTOR   przedsiębiorstwo składa poprzez stronę www.aspel.pl aplikację według wzoru  aplikacja ASPEL - DYSTRYBUTOR .  Ponadto firma aplikująca  proszona jest  przesłanie:
  1. pisemnego oświadczenia o zakupie produktów ASPEL z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży,
  2. aktualnych  dokumentów  potwierdzających  prowadzenie  przez  podmiot działalności gospodarczej.
 2. Złożenie  aplikacji Aspel   -   DYSTRYBUTOR     jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży  (OWS) i  zasad   współpracy w ramach programu DYSTRYBUTOR . 

Zasady  współpracy ASPEL -  DYSTRYBUTOR

 • Podstawowym warunkiem współpracy pomiędzy ASPEL,  a DYSTRYBUTOREM jest przestrzeganie zasad etyki handlowej ,  wspólne   dbanie o dobry wizerunek ASPEL   i DYSTRYBUTORA  oraz  wzajemny  szacunek  dla  pozostałych  przedsiębiorstw współpracujących z ASPEL.
 • Aspel  umożliwia  składanie  zamówień  w  przyznanych  cenach  DYSTRYBUTOR OWI bezpośrednio ze strony www.aspel.com.pl poprzez przekazanie loginu i hasła do indywidualnej dla każdego DYSTRYBUTORA części tej strony. 
 • Termin  realizacji  zamówienia  wynos i  do  14  dni  roboczych.  W  przypadku  gdy niezbędne  jest  wydłużenie  czasu  realizacji  zamówienia  ASPEL  niezwłocznie poinformuje o planowanym terminie jego realizacji. 
 • DYSTRYBUTOR   dołoży wszelkich starań,  aby zapewnić  profesjonalną i rzetelną obsługę Klienta. DYSTRYBUTOR powinien udzielić Klientowi wszelkich informacji dotyczących cech oferowanego produktu, a składając ofertę handlową w pierwszej kolejności powinien kłaść nacisk na przewagę techniczną i funkcjonalną produktu ,  dopiero w ostateczności stosować ost rożną politykę rabatową.   
 • ASPEL raz w roku przeanalizuje i oceni współpracę z DYSTRYBUTOREM. W przypadku negatywnej  oceny  działalności  DYSTRYBUTORA,  Aspel  ma  prawo  do  podjęcia stosownych działań, włącznie z   wykluczeniem DYSTRYBUTORA z programu. 
 • DYSTRYBUTOR niezwłoczne powiadomi ASPEL o zmianie   danych w dokumentach potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.
 • ASPEL zastrzega sobie prawo do zmiany cen wyrobów oraz zasad współpracy z DYSTRYBUTOREM.